علائم نشان دهنده خرابی شمع خودرو

Tag: علائم نشان دهنده خرابی شمع خودرو

شمع-خودرو
مقالات

معرفی شمع خودرو و اجزای آن

شمع خودرو شمع خودرو یکی از اجزای مهم خودرو می باشد جهت به حرکت درآمدن خودرو.یعنی اگر شمع خودرو به هر دلیلی کار نکند یهنی