تلفن تماس

۳۳۹۳۳۴۲۰ (۰۲۱) - ۳۳۹۵۴۱۴۵ (۰۲۱) - ۳۶۶۱۵۹۸۱ (۰۲۱) ۳۶۶۱۵۹۷۹ (۰۲۱)

تلفن همراه

۰۹۱۲۲۹۴۸۸۴۸ - ۰۹۱۲۲۷۹۹۹۶۵

آدرس

میدان امام خمینی خ اکباتان خ ملت کوچه قدیم نوایی کوچه دژبان پلاک ۱۰ واحد ۱